• Εκτύπωση
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας έχει ως στόχο την δημιουργία σταθερών και αποτελεσματικών επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των πελατών μας και των δυνητικών συνεργατών τους. Ακολουθώντας την μέθοδο της συστηματικής προσέγγισης προκειμένου να δημιουργήσει ένα αμφότερο θετικό κλίμα μεταξύ των δύο μερών είναι σε θέση να διαπραγματευθεί αποτελεσματικά τους όρους συνεργασίας τους.

 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Τα στελέχη της εταιρίας μπορούν να παρέχουν στους πελάτες μας την μελέτη βιωσιμότητας η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό και την ποσοτικοποίηση των κινδύνων και των ωφελειών μιας επένδυσης.
Μια μελέτη βιωσιμότητας περιβάλλεται από:
 • Την καταγραφή των πόρων για την επένδυση
 • Την ποσοτικοποίηση των πόρων
 • Την ανάλυση της αγοράς και του κλάδου δραστηριοποίησης
 • Την χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Τον σχεδιασμό της υλοποίησης της επένδυσης
 • Την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων/ εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησης
 • Τα συμπεράσματα τελικής απόφασης για την υλοποίηση της επένδυσης
 
ΜΕΛΕΤΕΣ BENCHMARKING (Μελέτες Συγκριτικής Αξιολόγησης)
Τα έμπειρα στελέχη της εταιρίας μπορούν να παρέχουν μια ολοκληρωμένη μελέτη BENCHMARKING, σύγκρισης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού σε σχέση με μία επιχείρηση που παρουσιάζει ξεχωριστή απόδοση στην ανάπτυξη της ή με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του ίδιου ή συναφούς κλάδου. Η σύγκριση μπορεί να αφορά την επιχείρηση ως σύνολο ή διακριτές λειτουργίες (ή τμήματα) εντός της επιχείρησης και γίνεται σε έναν μεγάλο αριθμό από μετρήσιμες παραμέτρους λειτουργίας.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:
 • Benchmarking Διαδικασιών
 • Benchmarking Επιδόσεων
 • Στρατηγικό Benchmarking
 • Εσωτερικό Benchmarking

 

FaLang translation system by Faboba